Home Devetnice svecima i blaženicima – Devetnice Devetnica svetoj Matildi – 7. dan

Devetnica svetoj Matildi – 7. dan

Datum

11 ožu 2025

Vrijeme

Cijeli dan

Devetnica u čast

Sveta Matilda
Devetnica svetoj Matildi

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 

Amen.

Dragi Gospodine, zahvaljujemo Ti što si nam dao svetu Matildu kao primjer svetosti. Pomozi nam da oponašamo pobožnost prema Tebi koju je pokazala radeći na osnivanju samostana i proživjevši kraj svog života kao redovnica.

Sveta Matildo, bila si supruga i majka dugi niz godina. U bračnom zvanju činila si sve što si mogla kako bi svim srcem predano služila Bogu.

Molim te, iznesi moje molbe pred Boga kojemu si tako svesrdno služila!

Radila si na osnivanju mnogih samostana u svojoj zemlji kako bi drugi mogli služiti Bogu u redovničkom životu. Pred kraj svog života, sama si odlučila živjeti svoje dane kao redovnica.

Moli za mene, da uvijek budem željan služiti Bogu na sve načine na koje me poziva. Moli se da budem predan Božji sluga kao što si ti bila.

Molim, također moli za (spomenite svoje nakane ovdje).

Sveta Matildo, moli za nas!

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 

Amen.