Home Devetnice svecima i blaženicima – Devetnice Devetnica sv. Franciski Rimskoj – 8. dan

Devetnica sv. Franciski Rimskoj – 8. dan

Datum

08 ožu 2025

Vrijeme

Cijeli dan

Devetnica u čast

Sveta Franciska Rimska
Devetnica sv. Franciski Rimskoj

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 

Amen.

Dragi Gospodine, zahvaljujemo Ti što si nam dao sv. Francisku Rimsku kao primjer svetosti. Pomozi nam nasljedovati krepost koju je pokazala u vjernom vršenju dužnosti svoga poziva u braku.

Sveta Francisko Rimska, nisi u početku mislila da si pozvana na bračni život. Kad ti je ispovjednik pomogao uvidjeti da je brak Božja volja za tebe, odlučila si služiti Bogu u ovom pozivu, unatoč mnogim poteškoćama.

Molim te, iznesi moje molbe pred Boga Kome si izabrala služiti!

Dugo godina si bila vjerna supruga i majka. Kad se Tvoj suprug vratio iz rata duševno i tjelesno ozlijeđen, Ti si se brinula za njega i njegovala ga da ozdravi.

Moli za mene, da svaki dan mogu vjerno vršiti dužnosti svoga poziva. Moli da mogu vjerno služiti Bogu u svom pozivu čak i kad je vrlo teško.

Molim, također moli za (spomenite svoje nakane ovdje).

Sveta Francisko Rimska, moli za nas!

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 

Amen.

  • Tko je sveta Franciska Rimska?

    Sv. Franciska Rimska bila je talijanska svetica koja je živjela u 14. i 15. stoljeću. Bila je supruga i majka, kao i mističarka. Bavila se i velikim karitativnim radom, a osnovala je i ženski laički redovnički red Marijinih oblata. Sveta Franciska Rimska bila je poznata po svom mirnom ponašanju i pobožnosti. Možete upotrijebiti ovu devetnicu da tražite zagovor od ove svetice u svom životu!

  • Kada je blagdan svete Franciske Rimske?

    Blagdan svete Franciske Rimske je 9. ožujka.

  • Zašto moliti devetnicu sv. Franciske Rimske?

    Sveta Franciska Rimska zaštitnica je udovica i udovaca. Možete tražiti njen zagovor ako ste udovica ili udovac ili za nekoga koga poznajete da je ostao bez bračnog druga. Sveti Franciska Rimska zaštitnica je i benediktinskih oblata. Možete je zamoliti za molitvu ako ste benediktinski oblat, ako razaznajete poziv u benediktinski oblat ili za nekog poznatog benediktinskog oblata. Osim toga, sveta Franciska Rimska velika je svetica od koje možete tražiti molitve ako patite od socijalne anksioznosti, budući da je kao mlada žena ozbiljno patila od socijalne anksioznosti. Isto tako, devetnicu sv. Franciske Rimske možete moliti na bilo koju nakanu!