Home Devetnice svecima i blaženicima – Devetnice Devetnica sv. Franciski Rimskoj – 7. dan

Devetnica sv. Franciski Rimskoj – 7. dan

Datum

07 ožu 2025

Vrijeme

Cijeli dan

Devetnica u čast

Sveta Franciska Rimska
Devetnica sv. Franciski Rimskoj

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 

Amen.

Dragi Gospodine, zahvaljujemo Ti što si nam dao sv. Francisku Rimsku kao primjer svetosti. Pomozi nam da nasljedujemo ljubav prema tebi koju je iskazivala kroz svoju vjernost u vrijeme ratnih patnji.

Sveta Francisko Rimska, živjela si u vrijeme velikih sukoba u društvu. Dok su oko tebe bjesnili ratovi, nisi se pokolebala u vjernosti Bogu ili u želji da mu služiš.

Molim te, iznesi moje molbe pred Boga s takvom vjernošću!

Tvoj muž se vratio iz rata sa strašnim ozljedama i tijela i duha. Iako Ti nije bilo lako, brinula si za svog supruga i pomogla mu da ozdravi.

Moli za mene, da nikada ne propustim priliku služiti Bogu služeći onima oko sebe koji pate. Moli da ostanem vjeran Bogu usred svih patnji i kušnji.

Molim, također moli za (spomenite svoje nakane ovdje).

Sveta Francisko Rimska, moli za nas!

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 

Amen.

  • Tko je sveta Franciska Rimska?

    Sv. Franciska Rimska bila je talijanska svetica koja je živjela u 14. i 15. stoljeću. Bila je supruga i majka, kao i mističarka. Bavila se i velikim karitativnim radom, a osnovala je i ženski laički redovnički red Marijinih oblata. Sveta Franciska Rimska bila je poznata po svom mirnom ponašanju i pobožnosti. Možete upotrijebiti ovu devetnicu da tražite zagovor od ove svetice u svom životu!

  • Kada je blagdan svete Franciske Rimske?

    Blagdan svete Franciske Rimske je 9. ožujka.

  • Zašto moliti devetnicu sv. Franciske Rimske?

    Sveta Franciska Rimska zaštitnica je udovica i udovaca. Možete tražiti njen zagovor ako ste udovica ili udovac ili za nekoga koga poznajete da je ostao bez bračnog druga. Sveti Franciska Rimska zaštitnica je i benediktinskih oblata. Možete je zamoliti za molitvu ako ste benediktinski oblat, ako razaznajete poziv u benediktinski oblat ili za nekog poznatog benediktinskog oblata. Osim toga, sveta Franciska Rimska velika je svetica od koje možete tražiti molitve ako patite od socijalne anksioznosti, budući da je kao mlada žena ozbiljno patila od socijalne anksioznosti. Isto tako, devetnicu sv. Franciske Rimske možete moliti na bilo koju nakanu!